Fajny pies, ale bezdomny

Program przeznaczony jest dla schronisk i domów tymczasowych opiekujących się bezdomnymi psami. Jego misją jest przygotowanie psa do skutecznej adopcji poprzez podstawowy trening posłuszeństwa.

Nazwa programu wzięła swój początek w doświadczeniu jego pomysłodawców. Wszyscy mamy „Fajne psy”, które kiedyś były bezdomne. Dziś nie możemy się nadziwić, jak to się mogło stać, że je ktoś kiedyś porzucił.

Idea programu opiera się na społecznej pracy wolontariuszy, którzy otaczają opieką jednego, maksymalnie dwa psy podczas danej jego edycji. Praca nad szkoleniem psa odbywa się regularnie, w sesjach raz w tygodniu. Dzięki temu nabyte umiejętności skutecznie się utrwalają.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie przez trenerów, którzy uczą wolontariuszy bezpiecznego postępowania w pracy z psem, a także zasad, które ograniczają ryzyko utrwalania złych nawyków przez psa.

W ramach programu podopieczny przechodzi podstawowe szkolenie posłuszeństwa, które ma na celu:
- ułatwienie nawiązywania kontaktu z człowiekiem
- wyeliminowanie zachowań typu skakanie na ludzi, ciągnięcie na smyczy, podgryzanie przy zakładaniu obroży itp.
- nauczenie psa podstawowych komend, które ułatwią mu adaptację w nowym domu takich jak: siad, połóż się, chodź, do mnie.

Program szkolenia psa dostosowany jest do jego aktualnej sytuacji. Dla podopiecznych schronisk pierwsza lekcja ogranicza się do przyzwyczajenia do bliskiej obecności człowieka, oswojenia z obrożą i smyczą oraz reagowania na imię. Psy pod opieką domów tymczasowych od pierwszych zajęć uczą się skupiania uwagi na przewodniku i prostych komend. Ich opiekunowie poznają zasady, które warto wprowadzić w domu, by zapewnić psu większe szanse na skuteczną adopcję.

W ramach programu promujemy jego podopiecznych, by tym szybciej znaleźli dobre domy. Każdy wolontariusz po sesji z psem wysyła krótką notatkę o pracy z nim, do publikacji na stronie programu. Prowadzimy też wspólne kampanie promocyjne na forach internetowych.

Do współpracy zapraszamy pełnoletnich wolontariuszy oraz schroniska i domy tymczasowe. Jeśli nie możesz wziąć udziału w zajęciach z psami, możesz wspierać nasz program popularyzując tę inicjatywę w internecie.


Schroniska, w których prowadzony jest program Fajny Pies, ale Bezdomny:
Boguszyce :: Celestynów :: Katowice :: Paluch :: Swarzędz :: Środa Wielkopolska

FajnyPies.eu


Boguszyce


Celestynów


Katowice


Paluch


Swarzędz


Środa Wlkp.


Program
Fajny Pies, ale Bezdomny
prowadzą trenerzy
DogMasters Team